Evropska razstava o vesolju

V petek, 13.3.2015, so uA?enci od 5. do 9. razreda odA?li na Evropsko razstavo o vesolju. SAi??pomoA?jo bogatih in interaktivnih avdiovizualnih vsebin so spoznali in preizkusili razliA?ne aplikacije satelitskih tehnologij.Ai??Spoznali so prvi slovenski mikrosatelit! Izvedeli so, kako slovenski meteorologi spremljajo vreme, ozraA?je, oceane in stanje tal? Kaj se dogaja s koA?o med vesoljskimi poleti? Kako potekajo priprave na izstrelitev, kako sploh komuniciramo s sateliti? In kako bi bil videti dan na Zemlji brez satelitov? In A?e veliko drugega.
o vesolju

 

DrA?avno tekmovanje iz raA?unalniA?tva za NIS

V A?etrtek, 12.3.2015, sta naA?o A?olo zastopala TjaA?a SuA?nik in Urh ZupanA?iA? na drA?avnem tekmovanju iz raA?unalniA?tva. TjaA?a se je uvrstila na odliA?no tretje mesto v poznavanju Worda, Urh pa je osvojil A?esto mesto v znanju PowerPointa, digitalne fotografije in Picase. A?estitke! Organizitorji so nam pripravili pestro dopoldne. Najprej preizkus znanja, katerega prispevek so posneli za oddajo Infodrom Ai??http://www.rtvslo.si/otroski-infodrom/avacc/media/play/id/174324662/section/oddaje. OdA?li smo na kegljiA?A?e, se spoznali s psiA?ki, ki so nam jih predstavili Ambasadorji nasmeha in si ogledali lutkovno predstavo. Bilo je zelo zanimivo.

2015-03-12 10.01.07 2015-03-12 10.27.14 2015-03-12 11.14.14 2015-03-12 11.34.35 2015-03-12 11.48.45 2015-03-12 13.24.06

Dostopnost