Erasmus+ projekt ForLife: Forest – our lifelong teacher

V šolskem letu 2022 smo pristopili k mednarodnemu projektu Erasmus+ projekt ForLife: Forest – our lifelong teacher. V projektu sodelujejo trije partnerji, in sicer program Ekošola Slovenija (kot nosilec projekta), program Ekošola Srbija (Ambasadori održivog razvoja i životne sredine) in JUMP Associazione Culturale Italija. Glavni namen projekta je izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju spoznavanja in učenja v in o gozdu. Glavne teme projekta so okolje in podnebne spremembe, gozd in njegove danosti ter vključevanje in raznolikost v vseh področjih poučevanja. V projekt smo vključeni šole in vrtci, ki smo bili v preteklih šolskih letih zelo aktivni v projektu LEAF. V času projekta, ki traja 19 mesecev se izvedejo tri mobilnosti. Prva mobilnost je potekala v Sloveniji v mesecu maju. Druga mobilnost se je izvedla septembra v Srbiji in tretja sledi spomladi 2023 v Italiji. V januarju 2023 sledi še spletno srečanje, kjer bodo predstavljeni primeri dobrih praks. Glavni namen projekta je izmenjava izkušenj in znanj med državami na področju spoznavanja in učenja o gozdovih. Na OŠ 27. julij smo udeležencem v mesecu maju predstavili naše dosedanje petletno delo v projektu Znanje o gozdovih. V učilnici na prostem so se udeleženci preizkusili v lastnih kreativnostih, saj so skupaj z našimi učenci sestavljali mozaike iz gozdnih materialov. Druženje smo zaključili z obiskom Malega gradu, kjer smo ponovno obudili legendo o kamniški Veroniki, katero smo udeležencem podarili za spomin.

 


Na šoli že tretje leto sodelujemo v mednarodnem EKO projektu programa LEAF. Raziskovalna tema v letošnjem šolskem letu bo osredotočena na življenjsko pestrost talnih živali ter gozdnih rastlin na pobočju Starega gradu v Kamniku. Dosedanja vključenost v ta projekt je pozitivno vplivala na večjo motivacijo učencev pri pouku naravoslovja, saj so postali bolj pozorni na dogajanja v okolju kjer živijo. Nadvse razveseljiv podatek pa je bil, da so prepoznali okoli deset vrst dreves in še več travniških rastlin.

Letošnji cilj je spodbujati učence k gibanju v naravi. S sprehodi po gozdu želimo zmanjšati stres in depresivna občutja ter ublažiti težave z izbruhi jeze, ki so v tem psihološko nestabilnem obdobju pogosto prisotni.

Vir: Fotografije učencev OŠ 27. julij iz naravoslovnega dne (v času šolanja na domu) na temo GOZD (april 2020)

Dostopnost