Ai??olsko tekmovanje RJI

V petek, 6.3.2015, je ob 8.00 uri v jedilnici naA?e A?ole potekalo A?olsko tekmovanje iz matematike RaA?unanje je igra. UdeleA?ili so se ga uA?enci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. Vsi uA?enci so se motivirano lotili matematiA?nih nalog, najboljA?i iz posameznega razreda pa bo 18. 4. 2015 odA?el na drA?avno tekmovanje na Jesenice. UA?enci hvala za sodelovanje in A?estitke za odliA?ne rezultate.
2015-03-06 08.10.06

Dostopnost