Planica

V Planico smo odA?li zelo zgodaj zjutraj. Bili smo jaz, TjaA?a, Lejla, PrimoA? in Luka. Ko smo prispeli v Planico, smo pojedli malico in odA?li gledat skoke. Peter Prevc je skoA?il 238 m. Z Lavro sva A?la kupit trobento za A?est evrov, potem smo navijali.

UroA? Ai??lebir, 5. razred

20150319_085326 20150319_093643 20150319_085334 20150319_083638

 

 

Evropska razstava o vesolju

V petek, 13.3.2015, so uA?enci od 5. do 9. razreda odA?li na Evropsko razstavo o vesolju. SAi??pomoA?jo bogatih in interaktivnih avdiovizualnih vsebin so spoznali in preizkusili razliA?ne aplikacije satelitskih tehnologij.Ai??Spoznali so prvi slovenski mikrosatelit! Izvedeli so, kako slovenski meteorologi spremljajo vreme, ozraA?je, oceane in stanje tal? Kaj se dogaja s koA?o med vesoljskimi poleti? Kako potekajo priprave na izstrelitev, kako sploh komuniciramo s sateliti? In kako bi bil videti dan na Zemlji brez satelitov? In A?e veliko drugega.
o vesolju

 

DrA?avno tekmovanje iz raA?unalniA?tva za NIS

V A?etrtek, 12.3.2015, sta naA?o A?olo zastopala TjaA?a SuA?nik in Urh ZupanA?iA? na drA?avnem tekmovanju iz raA?unalniA?tva. TjaA?a se je uvrstila na odliA?no tretje mesto v poznavanju Worda, Urh pa je osvojil A?esto mesto v znanju PowerPointa, digitalne fotografije in Picase. A?estitke! Organizitorji so nam pripravili pestro dopoldne. Najprej preizkus znanja, katerega prispevek so posneli za oddajo Infodrom Ai??http://www.rtvslo.si/otroski-infodrom/avacc/media/play/id/174324662/section/oddaje. OdA?li smo na kegljiA?A?e, se spoznali s psiA?ki, ki so nam jih predstavili Ambasadorji nasmeha in si ogledali lutkovno predstavo. Bilo je zelo zanimivo.

2015-03-12 10.01.07 2015-03-12 10.27.14 2015-03-12 11.14.14 2015-03-12 11.34.35 2015-03-12 11.48.45 2015-03-12 13.24.06

Ai??olsko tekmovanje RJI

V petek, 6.3.2015, je ob 8.00 uri v jedilnici naA?e A?ole potekalo A?olsko tekmovanje iz matematike RaA?unanje je igra. UdeleA?ili so se ga uA?enci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. Vsi uA?enci so se motivirano lotili matematiA?nih nalog, najboljA?i iz posameznega razreda pa bo 18. 4. 2015 odA?el na drA?avno tekmovanje na Jesenice. UA?enci hvala za sodelovanje in A?estitke za odliA?ne rezultate.
2015-03-06 08.10.06

Dostopnost