Vabilo na prireditev Mozaik generacij ob 20. letnici Tedna vseA?ivljenjskega uA?enja

V A?etrtek, 4. junija ste obAi??18. uri vabljeni na prireditev na OAi?? LA Grosuplje,Ai??ob 17. uri pa na predstavitve na stojnicah

Pozdravni nagovori: Janja ZupanA?iA?, OAi?? LAG; mag. Katja DovA?ak, MIZAi?? in mag. Andrej SotoA?ek, ACS

Kulturni program oblikujejo dijaki Gimnazije ViA? in uA?enci OAi?? LA Grosuplje.

Ai??Kultura na poti iz roda v rod

 • Ai??ola nekoA? – otroA?ka predstava – vodja JoA?e Rupnik, Zasebni vrtec Kobacaj, Grosuplje

Za prijetno poA?utje

 • Ko zamisel postane dom – TjaA?a VreA?ko, univ.dipl.inA?. arh., TABLA, Arhitekturno projektiranje in svetovanje, s.p., Ljubljana
 • Z naravo do estetike – Slavko FrbeA?ar, Vrtnarstvo FrbeA?ar, Mali vrh, Ai??marje – Sap

Stres v vsakdanjem A?ivljenju ai??i?? kako ga premagovati?

 

  .

 • Kako izboljA?ati zbranost pri uA?enju in zmanjA?ati stres s pomoA?jo nagrajene tehnologije Heartmath – Maja Ai??est, A?ivljenje je lepo, Peter Tomc, s.p.
 • Kako z naravo proti stresu – Nina KoA?ar, Apoteka Natura, Grosuplje
 • SproA?A?anje in energetske vaje za boljA?e poA?utje, EFT Helena Cesar, A?arek, Grosuplje
 • Joga za sprostitev za vse generacije – Alenka BiA?ek, Ai??portno druA?tvo Grosuplje

Gibanje za zdravje

 • Priprava animacije za otroke do 10 leta – Vesna Veit, Vadba / Fakulteta za A?port, Ljubljana
 • Fit igre za otroke – JoA?ica KoleA?a in Klavdija Kresnik, Vrtec Kekec Grosuplje
 • Ai??portni poligon, napihljiv grad Sebastjan Kopitar, Ai??D Mini Ai??port
 • Rekreativno kolesarjenje, oprema, varna voA?nja – Anton KogovA?ek s A?lani Kolesarskega druA?tva Grosuplje
 • Xbox delavnica – A?portna delavnica ob podpori modernih tehnologij – Marko Mrhar, OAi?? LA Grosuplje

Preventivne dejavnosti

 • CAP program – zaA?A?ita otrok pred nasiljem in zlorabo, predstavitev programa in videoposnetka, Ana Vrhovec, Ai??pela PodgorA?ek Pirc, VVZ Kekec Grosuplje
 • Preventivne vaje pri sedeA?em delu in vaje za prepreA?itev napetosti oz. boleA?in v miA?iA?no skeletnem sistemu – Stef Harley, mag. rehabilitacijskih znanosti in fizioterapije, Synovia, Spodnja Slivnica, Grosuplje
 • Zdravilni uA?inki solne terapije – Beti Radelj, Ocean Solna terapija, Grosuplje

Eksperimentirajmo

 • Tiskarska delavnica – uA?enje tehnik tiskanja na tekstilu ali drugih materialov, Natalija Kolenc, Galerija Vitica, Grosuplje
 • A?arobno mavriA?na sol – eksperimentalna delavnica za otroke, SaA?a Helbl, Tina Vidic, Zasebni vrtec Kobacaj, Grosuplje

UA?enje = lahko veselje

 • Predstavitev moA?nosti e-uA?enja tujih jezikov za vse generacije – Rosana Tollazzi, Rossana, d.o.o., Logatec
 • Moja moA? = moje znanje – delavnica za starA?e – Jelica Bregar, Much d.o.o., Ljubljana

STOJNICE- od 17. ure dalje, v avli OAi??Ai?? LA Grosuplje

Vabljeni na skupno druA?enje, uA?enje in ustvarjanje Ai??

Organizacijski odbor: Much Akadem Ljubljana, Vrtec Kekec Grosuplje, OAi?? LA Grosuplje

20 let

Dostopnost