V petek, 13.3.2015, so uA?enci od 5. do 9. razreda odA?li na Evropsko razstavo o vesolju. SAi??pomoA?jo bogatih in interaktivnih avdiovizualnih vsebin so spoznali in preizkusili razliA?ne aplikacije satelitskih tehnologij.Ai??Spoznali so prvi slovenski mikrosatelit! Izvedeli so, kako slovenski meteorologi spremljajo vreme, ozraA?je, oceane in stanje tal? Kaj se dogaja s koA?o med vesoljskimi poleti? Kako potekajo priprave na izstrelitev, kako sploh komuniciramo s sateliti? In kako bi bil videti dan na Zemlji brez satelitov? In A?e veliko drugega.
o vesolju

 

Dostopnost