Ai??olsko tekmovanje RJI

V petek, 6.3.2015, je ob 8.00 uri v jedilnici naA?e A?ole potekalo A?olsko tekmovanje iz matematike RaA?unanje je igra. UdeleA?ili so se ga uA?enci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. Vsi uA?enci so se motivirano lotili matematiA?nih nalog, najboljA?i iz posameznega razreda pa bo 18. 4. 2015 odA?el na drA?avno tekmovanje na Jesenice. UA?enci hvala za sodelovanje in A?estitke za odliA?ne rezultate.
2015-03-06 08.10.06

DrA?avno tekmovanje iz raA?unalniA?tva za posebni program

Danes, 12.2.2015, je na OAi?? Jela JaneA?iA?a v Ai??kofji Loki potekalo drA?avno tekmovanje “Z MIAi??KO V SVET” za uA?ence posebnega programa. Iz naA?e A?ole sta se tekmovanja udeleA?ila Luka Ai??imenc in Lea Duvnjak. Vsak v svoji kategoriji sta se odliA?no odrezala. Imamo dve A?etrti mesti. A?ESTITAMO! Poleg tekmovanja pa so za uA?ence pripravili kegljanje in odliA?no prireditev. Vsi skupaj smo zelo uA?ivali.

20150212_102656
20150212_095323

 

Izdelava adventnih venA?kov

Danes dopoldne se je vsa A?ola spremenila v eno veliko delavnico. Vsak uA?enec si je izdelal svoj adventni venA?ek, ki ga je potem odnesel domov. Upamo, da bodo ti venA?ki polepA?ali prazniA?ne dni vsem druA?inam naA?ih uA?encev.

20141126_084412 20141126_101748 20141126_114119 20141126_114151

Delovna praksa

PrejA?nji teden so imeli uA?enci 8. in 9. razreda prakso. Izdelovali so novoletne voA?A?ilnice. Kljub zahtevnemu delu je le to potekalo tekoA?e, uA?enci pa so bili zelo zadovoljni s svojim delom. Izdelanih je bilo nekaj veA? kot 1000 voA?A?ilnic.

20141112_084836 20141112_084254
20141110_112247

 

Energija

V ponedeljek smo imeli naravoslovni dan. Izdelovali smo vetrnice, mlinA?ke, pekli smo pokovko. Nekaj besed smo namenili energiji vetra, sonca in vode. Omenili smo tudi jedrsko energijo.

 

Dostopnost