Dne 17. 11. 2023 je na OŠ 27. julij potekal tradicionalni slovenski zajtrk, ki se je nato nadaljeval v tehnični dan.

Otroci so najprej kulturno zaužili zajtrk s tradicionalnimi sestavinami. Slogan letošnjega zajtrka je bil »Kruh za zajtrk, super dan«.

Sledile so dejavnosti tehničnega dne po skupinah. Nekateri so izdelovali čebelico, drugi trganko jabolka, tretji spoznavali pojem moke, mlina. Naučili so se tudi plesa »Ob bistrem potoku je mlin« in plesa »Zum, zum, zum«.

Višji razredi so izdelovali plakat o jabolku in njegovem opraševanju ter pripravili sadno nabodalo in spekli kruh.

Dejavnosti so bile razgibane.

Kamnik, 23. 11. 2023

Andreja Janežič, vodja dejavnosti

Dostopnost