Spoštovani starši in skrbniki,

hvala vam za zaupanje in sodelovanje pri upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19.

Zahvala tudi vsem sodelavkam in sodelavcem ter seveda vsem učenkam in učencem.

Skupaj nam bo uspelo!

Z nami se strinja tudi župan Občine Kamnik, gospod Matej Slapar, katerega nagovor najdete na spodnji povezavi:

https://www.kamnik.si/novice/Nagovor-zupana-Mateja-Slaparja-k-doslednemu-spostovanju-ukrepov-in-vzpostavljanju-medsebojnega-razumevanja-18-11-2021

Dostopnost