Naša osnovna šola se je 19. 3. 2021 v sklopu Ekošole udeležila sejma Altermed, ki je letos potekal kot spletni seminar z naslovom »Lokalno pridelana hrana, gibanje in zdravje«.

Specialna pedagoginja Ana Potočnik je na spletnem seminarju predstavila projekt, ki ga je skupaj z učenci 3. triade izvedla na naši šoli. Cilj projekta je bil ozaveščati učence o pomenu uravnotežene prehrane na njihovo zdravje in razvoj ter jih spodbujati k zmanjšanju količine zavržene hrane in njene ponovne uporabe. Projekt je bil izveden v dveh delih – prvi del je bil raziskovalne narave, drugi del pa sestavljen iz aktivnih delavnic, namenjenih učenju o zdravi in uravnoteženi prehrani.

V raziskovalnem delu projekta so učenci prejeli ocenjevalne obrazce. V ocenjevalnem obrazcu so učenci ovrednotili izpolnjenost posameznih meril pri šolski malici in kosilu. Merila so bila: lokalno pridelana hrana, sezonska hrana, hrana, ki vsebuje manj mesa, sveža hrana in polnovredna hrana. Poleg tega so beležili, katero hrano so pri obrokih zavrgli.

Po zaključeni tritedenski raziskavi sta sledili aktivni delavnici v vseh treh razredih. Prva delavnica, z naslovom »Jem lokalno pridelano, zdravo in uravnoteženo hrano«, se je osredotočala predvsem na pridobivanje znanj in veščin za pripravo uravnoteženega obroka. Namen druge delavnice z naslovom »Iz smetnjaka na krožnik« je pa bil aktivno iskanje načinov ponovne uporabe zavržene hrane. Učenci so preko izkustvenih dejavnosti sestavljali uravnotežene obroke, ki bi jih tudi sami sicer pojedli. Seznanili so se tudi s pozitivnimi vidiki uravnotežene prehrane in negativnimi posledicami, če v času razvoja ne uživamo uravnoteženih obrokov.  Pri iskanju idej ponovne uporabe zavržene hrane so bili najbolj ustvarjalni in iznajdljivi učenci 8. razreda. Našli so kar štirinajst novih načinov uporabe zavrženih sestavin – od čežane, sokov, pit ipd.

Z izvedbo projekta smo za učence oblikovali varovalne dejavnike za uživanje bolj raznovrstne in uravnotežene prehrane. Projekt je pokazal veliko potrebo učenčev po učenju in ozaveščanju o zdravi ter uravnoteženi prehrani. Z izkustvenim in aktivnim učenjem o le-tej so bili učenci uspešnejši pri prepoznavanju značilnosti zaužitega obroka. Ravno tako so bili pogosteje pripravljeni zaužiti sadje in zelenjavo.

Dostopnost