Dragi učenci, spoštovani starši, vstopili smo v četrti teden poučevanja na daljavo.

Starši ste odgovorno pristopili k novim oblikam šolskega dela, za kar se vam v imenu učiteljev in tudi v svojem imenu iskreno zahvaljujem.

Vem, da ste pri tem naleteli na kup ovir in težav. Ena takšnih je bila zagotovo opremljenost z računalniki in dostop do interneta. Skupaj z donatorji, nam je to uspelo urediti. Seveda računalniki niso novi, je pa njihova zmogljivost zagotovo takšna, da zadostuje zahtevam, ki so potrebne za nemoteno delo na daljavo. 

V teh tednih smo iskali smo pravo količino dela, ki bo omogočila napredek v znanju vseh učencev, a hkrati na drugi strani ne bo povzročila preobremenjenosti. Vaša naloga spoštovani starši je, da otroke spodbujate k delu, poskrbite, da opravijo naloge in sodelujete z učitelji. Naloge, ki jih dobivajo učenci so sestavljene tako, da jih lahko rešujejo samostojno, zato vaša naloga nikakor ni poučevanje otrok.

Nič ni narobe, če kdaj kaj ostane nedokončano, prav pa je, da o tem obvestite učitelja in se pogovorite z njim o morebitnih težavah.

Zahvaljujemo se vam za strpnost in pomoč, predvsem pa za to, da smo kljub izrednim razmeram otrokom skupaj uspeli pokazati, da z veliko volje najdemo tudi skupno pot – pot do znanja, delovnih navad, samostojnosti, odgovornosti in napredka, hkrati pa upam, da ste si kljub delu in poučevanju na daljavo uspeli odtrgati dragocene trenutke za medsebojno povezanost, sodelovanje pri družinskih zadolžitvah ter prijetno sproščeno kramljanje.

V začetku aprila smo šole prejele usmeritve in navodila za nadaljnje delo. V njih je posebej izpostavljeno, da naj se v mesecu aprilu izvaja predvsem utrjevanje in preverjanje znanja, ocenjevanje pa pride na vrsto, ko bodo (predvidoma sredi aprila) zanj pripravili zakonsko podlago.

Naša trenutna naloga je izbrati in pripraviti spletno okolje, v katerem bodo učenci lahko oddajali svoje izdelke, učitelj pa jim bo lahko hitro podal povratno informacijo o njihovem delu. Tako se bodo učenci predmetne stopnje v prihodnjih tednih seznanili z različnimi načini spletnega preverjanja in s kriteriji uspešnosti, da bo kasneje (če bo potrebno) ocenjevanje steklo čim lažje.

Hvala za vaše razumevanje in pomoč.

Jasna Lampe, ravnateljica

Dostopnost