Zahvala za dosedanjo podporo in delo v spletni učilnici

Dragi učenci, spoštovani starši, vstopili smo v četrti teden poučevanja na daljavo.

Starši ste odgovorno pristopili k novim oblikam šolskega dela, za kar se vam v imenu učiteljev in tudi v svojem imenu iskreno zahvaljujem.

Vem, da ste pri tem naleteli na kup ovir in težav. Ena takšnih je bila zagotovo opremljenost z računalniki in dostop do interneta. Skupaj z donatorji, nam je to uspelo urediti. Seveda računalniki niso novi, je pa njihova zmogljivost zagotovo takšna, da zadostuje zahtevam, ki so potrebne za nemoteno delo na daljavo. 

V teh tednih smo iskali smo pravo količino dela, ki bo omogočila napredek v znanju vseh učencev, a hkrati na drugi strani ne bo povzročila preobremenjenosti. Vaša naloga spoštovani starši je, da otroke spodbujate k delu, poskrbite, da opravijo naloge in sodelujete z učitelji. Naloge, ki jih dobivajo učenci so sestavljene tako, da jih lahko rešujejo samostojno, zato vaša naloga nikakor ni poučevanje otrok.

Nič ni narobe, če kdaj kaj ostane nedokončano, prav pa je, da o tem obvestite učitelja in se pogovorite z njim o morebitnih težavah.

Zahvaljujemo se vam za strpnost in pomoč, predvsem pa za to, da smo kljub izrednim razmeram otrokom skupaj uspeli pokazati, da z veliko volje najdemo tudi skupno pot – pot do znanja, delovnih navad, samostojnosti, odgovornosti in napredka, hkrati pa upam, da ste si kljub delu in poučevanju na daljavo uspeli odtrgati dragocene trenutke za medsebojno povezanost, sodelovanje pri družinskih zadolžitvah ter prijetno sproščeno kramljanje.

V začetku aprila smo šole prejele usmeritve in navodila za nadaljnje delo. V njih je posebej izpostavljeno, da naj se v mesecu aprilu izvaja predvsem utrjevanje in preverjanje znanja, ocenjevanje pa pride na vrsto, ko bodo (predvidoma sredi aprila) zanj pripravili zakonsko podlago.

Naša trenutna naloga je izbrati in pripraviti spletno okolje, v katerem bodo učenci lahko oddajali svoje izdelke, učitelj pa jim bo lahko hitro podal povratno informacijo o njihovem delu. Tako se bodo učenci predmetne stopnje v prihodnjih tednih seznanili z različnimi načini spletnega preverjanja in s kriteriji uspešnosti, da bo kasneje (če bo potrebno) ocenjevanje steklo čim lažje.

Hvala za vaše razumevanje in pomoč.

Jasna Lampe, ravnateljica

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH

Erasmus+ projekt ForLife: Forest – our lifelong teacher

V šolskem letu 2022 smo pristopili k mednarodnemu projektu Erasmus+ projekt ForLife: Forest – our lifelong teacher. V projektu sodelujejo trije partnerji, in sicer program Ekošola Slovenija (kot nosilec projekta), program Ekošola Srbija (Ambasadori održivog razvoja i životne sredine) in JUMP Associazione Culturale Italija. Glavni namen projekta je izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju spoznavanja in učenja v in o gozdu. Glavne teme projekta so okolje in podnebne spremembe, gozd in njegove danosti ter vključevanje in raznolikost v vseh področjih poučevanja. V projekt smo vključeni šole in vrtci, ki smo bili v preteklih šolskih letih zelo aktivni v projektu LEAF. V času projekta, ki traja 19 mesecev se izvedejo tri mobilnosti. Prva mobilnost je potekala v Sloveniji v mesecu maju. Druga mobilnost se je izvedla septembra v Srbiji in tretja sledi spomladi 2023 v Italiji. V januarju 2023 sledi še spletno srečanje, kjer bodo predstavljeni primeri dobrih praks. Glavni namen projekta je izmenjava izkušenj in znanj med državami na področju spoznavanja in učenja o gozdovih. Na OŠ 27. julij smo udeležencem v mesecu maju predstavili naše dosedanje petletno delo v projektu Znanje o gozdovih. V učilnici na prostem so se udeleženci preizkusili v lastnih kreativnostih, saj so skupaj z našimi učenci sestavljali mozaike iz gozdnih materialov. Druženje smo zaključili z obiskom Malega gradu, kjer smo ponovno obudili legendo o kamniški Veroniki, katero smo udeležencem podarili za spomin.

 


Na šoli že tretje leto sodelujemo v mednarodnem EKO projektu programa LEAF. Raziskovalna tema v letošnjem šolskem letu bo osredotočena na življenjsko pestrost talnih živali ter gozdnih rastlin na pobočju Starega gradu v Kamniku. Dosedanja vključenost v ta projekt je pozitivno vplivala na večjo motivacijo učencev pri pouku naravoslovja, saj so postali bolj pozorni na dogajanja v okolju kjer živijo. Nadvse razveseljiv podatek pa je bil, da so prepoznali okoli deset vrst dreves in še več travniških rastlin.

Letošnji cilj je spodbujati učence k gibanju v naravi. S sprehodi po gozdu želimo zmanjšati stres in depresivna občutja ter ublažiti težave z izbruhi jeze, ki so v tem psihološko nestabilnem obdobju pogosto prisotni.

Vir: Fotografije učencev OŠ 27. julij iz naravoslovnega dne (v času šolanja na domu) na temo GOZD (april 2020)

Novica

Učenci od 4. do 9. razreda so razmišljali o virusi, ki je obkrožil svet in o tem, zakaj smo ostali doma.

SPIS

Dostopnost