Prijavili smo se na nateA?aj in izdelali zbiralnik za baterije. Bili smo najboljši.

Oglejte si film.

Dostopnost