DRA?AVNO PRVENSTVO V PLAVANJU, KRANJ 2015

Tudi letos je potekalo 11. drA?avno prvenstvo v plavanju in naA?i uA?enci so dosegli zelo dobreAi??rezultate, A?e posebno Doris Kemprle, ki je postala drA?avna prvakinja na 50m in sicer v prsni tehniki.

UdeleA?ilo se ga je 14 osnovnih A?ol, skupaj 107Ai??tekmovalcev. Plavalo se je posamiA?no in ekipno.

PosamiA?no so uA?enci plavali 50m prosto in 50m prsno, loA?eno po spolu, ekipno pa A?tafeto 6Ai??25mAi??prosto.

Tekmovanje smo zakljuA?ili z velikim aplavzem za vse nastopajoA?e in s krasnimi obA?utki ,ter A?eljo poAi??ponovnem druA?enju.

Dostopnost