LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH

Na šoli že tretje leto sodelujemo v mednarodnem EKO projektu programa LEAF. Raziskovalna tema v letošnjem šolskem letu bo osredotočena na življenjsko pestrost talnih živali ter gozdnih rastlin na pobočju Starega gradu v Kamniku. Dosedanja vključenost v ta projekt je pozitivno vplivala na večjo motivacijo učencev pri pouku naravoslovja, saj so postali bolj pozorni na dogajanja v okolju kjer živijo. Nadvse razveseljiv podatek pa je bil, da so prepoznali okoli deset vrst dreves in še več travniških rastlin.

Letošnji cilj je spodbujati učence k gibanju v naravi. S sprehodi po gozdu želimo zmanjšati stres in depresivna občutja ter ublažiti težave z izbruhi jeze, ki so v tem psihološko nestabilnem obdobju pogosto prisotni.

Vir: Fotografije učencev OŠ 27. julij iz naravoslovnega dne (v času šolanja na domu) na temo GOZD (april 2020)

SODELUJEMO IN SE SPOZNAVAMO

Osnovna šola 27. julij, Kamnik, natančneje učenci prve triade smo tesno povezani z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Kamniku, in sicer z OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta. V naših letnih delovnih načrtih oblikujemo in skozi šolsko leto realiziramo različne oblike sodelovanja. Sodelujemo tako, da izvajamo skupne ure športne vzgoje, kjer izvajamo plesne in gibalne dejavnosti, izvedli smo tudi skupne športne igre, prav tako si želimo na skupen pohod na Stari grad. Bili smo tudi pri urah slovenščine, kjer smo skupaj brali pravljice, pripovedovali o svoji doživljanjih in se predstavili drug drugemu. Včasih smo pa čas namenili preprosto igri, druženju, prepevanju pesmi in vzpostavljanju komunikacije med učenci.

Takšno sodelovanje se je izkazalo za zelo uspešno. Še posebej je to sodelovanje pomembno za učence naše šole in pomembno pripeva k integraciji naših otrok. Vsi skupaj pa prispevamo k temu, da spoznavamo, da je naša družba raznolika in da smo si med seboj različni, drugačni, da imamo različne sposobnosti, značilnosti in vrednote. Naša druženja pomembno prispevajo k strpnosti med vse bolj raznolikimi otroci.

Drugačnost nam vsem skupaj pomeni izziv, ne pa nekaj, česar se moramo bati.

S sodelovanjem bomo ponovno nadaljevali takoj, ko bo to spet mogoče.

VOZNI RED KOMBIJEV

Časovnica voženj iz smeri Tuhinj

● Golice 15 ob 7.00 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Hruševka ob 7.10 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Loke ob 7.19 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Srednja vas 38 ob 7.22 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Znojile ob 7.27 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

Časovnica voženj v Kamnik in Podgorje

● Parkirišče pri pošti Duplica ob 7.24

● Gasilni dom Duplica ob 7.25

● Rondo Podgorje ob 7.30

● Mercator ob 7.32

● Svetilnik ob 7.34

● Šutna ob 7.40

Domače branje

Branje je zelo pomembno, saj ga potrebujemo na vsakem koraku. Branje se povezuje z opismenjevanjem, ki zahteva prepoznavanje glasov v besedah – prvi in zadnji glas, glasovi v besedi, vlečenjem glasov in na koncu funkcionalno pismenostjo, ki je sestavljena iz štirih temeljnih komunikacijskih sposobnosti: poslušanja, govorjenja, branja in pisanja.

Otrok se želi naučiti brati, za vzgojitelje, učitelje in starše pa je pomembno, da mu branje predstavimo na prijeten način:

  • dojenčkom in malčkom starši berejo v prijetnem okolju (otrok sedi v naročju, zvečer pred spanjem v postelji, na plaži pod palmo,…);
  • otrokom v vrtcu vzgojitelji berejo v jutranjem krogu ali pred počitkom;
  • učitelji v šolah uredijo bralne kotičke, berejo skupaj z učenci v podaljšanem bivanju.

Na naši šoli pa smo se odločili, da učence spodbujamo k branju z domačim branjem za učence 1. in 2. razreda in obiski Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Tam si učenci, glede na svoje sposobnosti, izberejo knjigo, ki jo doma skupaj s starši preberejo. V zvezek domačega branja ilustrirajo vsebino knjige, v šoli pa sošolcem in učiteljici pripovedujejo o vsebini prebrane knjige.

S tem se navajajo na nastopanje pred občinstvom, glasno in razločno pripovedovanje, širijo besedni zaklad in branje povezujejo s prijetnimi občutki.

Knjižnica Franceta Balantiča je za nas dodatno organizirala bralne aktivnosti, ki so se jih učenci z veseljem udeleževali, ki pa so zaradi trenutnih razmer odpovedane.

 

Prevozi

Kombiji vozijo po ustaljenem voznem redu. Za dodatne informacije poklicite prevoznika.
Smer:
Komenda 041 442 283 (Gercar)
Kamnik 041 649 979 (Pestotnik)
Tuhinj 041 649 979 (Pestotnik)

1. šolski dan

Spoštovani starši in učenci!

V petek smo izvedeli, da bo NIJZ glede na epidemiološko sliko tedensko prilagajal priporočila glede bivanja v šolah.

V prvem tednu novega šolskega leta v skupnih prostorih tako priporoča uporabo maske vsem učencem nad 6 let. Spoštovani starši, prosim vas, da vaši otroci za gibanje po garderobah in v jedilnici prinesejo masko. Učenci bodo večino dneva preživeli v matičnih učilnicah oz. zunaj, zato bodo maske uporabljali le kratek čas.

1. ŠOLSKI DAN

OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2020/2021

Spoštovani, dobrodošli nazaj!

Šolsko leto 2020/21 bomo začeli z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID19: model B-OŠ.

Prvi šolski dan je za vse učence v torek, 1. 9. 2020, ob 8. uri. Ta dan končamo ob 12. uri, ko učenci odidejo domov.

Za šolsko malico je poskrbljeno, kosila ta dan ni.

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.

Na elektronski naslov ste prejeli IZJAVO PRED VSTOPOM V ŠOLO, ki jo učenci v torek, 1. 9. 2020, izpolnjeno in podpisano  prinesejo v šolo.

V kolikor nimate možnosti fotokopiranja,  lahko izjavo prevzamete tudi na vratih šole.

Izpolnjena izjava je pogoj, da učenec sme vstopiti v prostore šole.

Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol, ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2020, objavljen na šolski spletni strani.

Po vstopu v šolo je za učence obvezno redno umiranje rok z milom in vodo ter ustrezna higiena kašlja in kihanja.

Za učence nad 12 let (razen, ko so v učilnici) je zaščitna maska OBVEZNA.

Za usmerjanje učencev do matičnih učilnic bodo poskrbeli zaposleni, starši in spremljevalci v šolo nimajo vstopa. Pri gibanju po šolskem prostoru upoštevajo medosebno razdaljo in se ne mešajo z učenci drugih oddelkov.

Učenci naj s seboj prinesejo potrebščine za pouk, copate, peresnico.

Učbenike in delovne zvezke bodo učenci dobili v šoli. Doma jih ovijte in podpišite.

Uporaba zaščitne maske na kombiju je obvezna. Vozni red kombijev bo objavljen na spletni strani.

Novica

V ponedeljek 1.6. 2020 se ponovno začne pouk za učence 4. in 5. razreda.
V sredo, 3. 6. 2020, pa še za učence 6. 7. in 8. razreda.
Pouk bo potekal po običajnem urniku.

Prevoz za učence-vozače bo urejen kot je bil do sedaj.

Dostopnost