1. šolski dan

Spoštovani starši in učenci!

V petek smo izvedeli, da bo NIJZ glede na epidemiološko sliko tedensko prilagajal priporočila glede bivanja v šolah.

V prvem tednu novega šolskega leta v skupnih prostorih tako priporoča uporabo maske vsem učencem nad 6 let. Spoštovani starši, prosim vas, da vaši otroci za gibanje po garderobah in v jedilnici prinesejo masko. Učenci bodo večino dneva preživeli v matičnih učilnicah oz. zunaj, zato bodo maske uporabljali le kratek čas.

1. ŠOLSKI DAN

OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2020/2021

Spoštovani, dobrodošli nazaj!

Šolsko leto 2020/21 bomo začeli z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID19: model B-OŠ.

Prvi šolski dan je za vse učence v torek, 1. 9. 2020, ob 8. uri. Ta dan končamo ob 12. uri, ko učenci odidejo domov.

Za šolsko malico je poskrbljeno, kosila ta dan ni.

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.

Na elektronski naslov ste prejeli IZJAVO PRED VSTOPOM V ŠOLO, ki jo učenci v torek, 1. 9. 2020, izpolnjeno in podpisano  prinesejo v šolo.

V kolikor nimate možnosti fotokopiranja,  lahko izjavo prevzamete tudi na vratih šole.

Izpolnjena izjava je pogoj, da učenec sme vstopiti v prostore šole.

Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol, ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2020, objavljen na šolski spletni strani.

Po vstopu v šolo je za učence obvezno redno umiranje rok z milom in vodo ter ustrezna higiena kašlja in kihanja.

Za učence nad 12 let (razen, ko so v učilnici) je zaščitna maska OBVEZNA.

Za usmerjanje učencev do matičnih učilnic bodo poskrbeli zaposleni, starši in spremljevalci v šolo nimajo vstopa. Pri gibanju po šolskem prostoru upoštevajo medosebno razdaljo in se ne mešajo z učenci drugih oddelkov.

Učenci naj s seboj prinesejo potrebščine za pouk, copate, peresnico.

Učbenike in delovne zvezke bodo učenci dobili v šoli. Doma jih ovijte in podpišite.

Uporaba zaščitne maske na kombiju je obvezna. Vozni red kombijev bo objavljen na spletni strani.

Novica

V ponedeljek 1.6. 2020 se ponovno začne pouk za učence 4. in 5. razreda.
V sredo, 3. 6. 2020, pa še za učence 6. 7. in 8. razreda.
Pouk bo potekal po običajnem urniku.

Prevoz za učence-vozače bo urejen kot je bil do sedaj.

Novica

Spoštovani starši,

Sklep ministrice določa, da se vzgojno izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Prav tako naj bi se 25. 5. 2020 v šolo vrnili tudi učenci PPVI.

V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda do petka, 15. 5. 2020 razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov sledeče:

  • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2. in 3. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo.

  • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 14.10. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

  • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2. in 3. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz.

  • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način. Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 10 učencev.
  2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  3. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

 

Dostopnost