RASTEM S KNJIGO

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. V tem šolskem letu projekt za OŠ poteka že petnajstič.

Projekt izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zamejskimi osnovnimi šolami, javnimi in zasebnimi srednjimi šolami in srednjimi šolami v zamejstvu.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« in »Rastem s knjigo SŠ« so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in dijakih in njihova obiskovanja splošnih knjižnic;
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega leposlovnega mladinskega leposlovja.

Priprave na projekt se pričnejo že spomladi, ko strokovna komisija na JAK na podlagi javnega razpisa, izbere mladinsko leposlovno delo slovenskih avtorjev, primerno za sedmošolce. Vsako leto je izbrano drugo delo.

Za sedmošolce je bila v šolskem letu 2020/2021 izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS avtorja MATETA DOLENCA. Gre za zbirko kratkih duhovitih pripovedi iz živalskega sveta z ilustracijami Ane Maraž.

Zaradi izrednih razmer bo uradni začetek projekta »RASTEM S KNJIGO OŠ 2020« v tem šolskem letu šele 1.1.2021.

ŠOLSKA VRTILNICA

Na šolskem dvorišču imamo zeliščni vrt v obliki polža. Ima posebno vrednost, saj je bil sezidan iz belih prodnikov in je delo naših učencev. Vsako leto nasadimo eno ali dve zelišči in tako bogatimo našo zeliščno vrtilnico. Letos v oktobru smo opravili že prvo delovno akcijo. Pograbili smo odpadlo listje, opleli vrt in dodali nekaj barvite dekoracije. Pred zimo bomo zelišča obrali, jih posušili in pripravili kot kulinarični dodatek v prehrani. Spomladi bomo pomladili vrt z novimi dišavnicami, ki bodo privabile žuželke – opraševalce iz narave.

 

 

 

 

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH

Na šoli že tretje leto sodelujemo v mednarodnem EKO projektu programa LEAF. Raziskovalna tema v letošnjem šolskem letu bo osredotočena na življenjsko pestrost talnih živali ter gozdnih rastlin na pobočju Starega gradu v Kamniku. Dosedanja vključenost v ta projekt je pozitivno vplivala na večjo motivacijo učencev pri pouku naravoslovja, saj so postali bolj pozorni na dogajanja v okolju kjer živijo. Nadvse razveseljiv podatek pa je bil, da so prepoznali okoli deset vrst dreves in še več travniških rastlin.

Letošnji cilj je spodbujati učence k gibanju v naravi. S sprehodi po gozdu želimo zmanjšati stres in depresivna občutja ter ublažiti težave z izbruhi jeze, ki so v tem psihološko nestabilnem obdobju pogosto prisotni.

Vir: Fotografije učencev OŠ 27. julij iz naravoslovnega dne (v času šolanja na domu) na temo GOZD (april 2020)

SODELUJEMO IN SE SPOZNAVAMO

Osnovna šola 27. julij, Kamnik, natančneje učenci prve triade smo tesno povezani z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Kamniku, in sicer z OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta. V naših letnih delovnih načrtih oblikujemo in skozi šolsko leto realiziramo različne oblike sodelovanja. Sodelujemo tako, da izvajamo skupne ure športne vzgoje, kjer izvajamo plesne in gibalne dejavnosti, izvedli smo tudi skupne športne igre, prav tako si želimo na skupen pohod na Stari grad. Bili smo tudi pri urah slovenščine, kjer smo skupaj brali pravljice, pripovedovali o svoji doživljanjih in se predstavili drug drugemu. Včasih smo pa čas namenili preprosto igri, druženju, prepevanju pesmi in vzpostavljanju komunikacije med učenci.

Takšno sodelovanje se je izkazalo za zelo uspešno. Še posebej je to sodelovanje pomembno za učence naše šole in pomembno pripeva k integraciji naših otrok. Vsi skupaj pa prispevamo k temu, da spoznavamo, da je naša družba raznolika in da smo si med seboj različni, drugačni, da imamo različne sposobnosti, značilnosti in vrednote. Naša druženja pomembno prispevajo k strpnosti med vse bolj raznolikimi otroci.

Drugačnost nam vsem skupaj pomeni izziv, ne pa nekaj, česar se moramo bati.

S sodelovanjem bomo ponovno nadaljevali takoj, ko bo to spet mogoče.

VOZNI RED KOMBIJEV

Časovnica voženj iz smeri Tuhinj

● Golice 15 ob 7.00 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Hruševka ob 7.10 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Loke ob 7.19 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Srednja vas 38 ob 7.22 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Znojile ob 7.27 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

Časovnica voženj v Kamnik in Podgorje

● Parkirišče pri pošti Duplica ob 7.24

● Gasilni dom Duplica ob 7.25

● Rondo Podgorje ob 7.30

● Mercator ob 7.32

● Svetilnik ob 7.34

● Šutna ob 7.40

Dostopnost