Likovni natečaj Lipicanec

 

PedagoA?ki raziskovalni center za konjerejo Krumperk, ki je deluje pod okriljem BiotehniA?ke fakultete Univerze v Ljubljani, je pripravil likovni nateA?aj z naslovom Lipicanec, na katerem so pod mentorstvom Andreje JaneA?iA?, BlaA?ke VoduA?ek in Silve RakoviA? sodelovali tudi uA?enci posebnega programa vzgoje in izobraA?evanja.
Skupinsko delo naA?ih otrok je bilo nagrajeno s prvo nagrado.20160301_132117

Svet je moder

Na ustvarjalno – likovnem nateA?aju Modrih novicAi??Ai??so sodelovali tudi uA?enci posebnega programa vzgoje in izobraA?evanja pod mentorstvom Helene Ai??lebir Lekan.

UA?enec Jaka Blejc je s spodnjo sliko osvojil 5. mesto.

OAi?? 27. julij

Likovni nateA?aj Planica in otroci 2016

Na nateA?aju so pod mentorstvom Helene Ai??lebir Lekan sodelovali tudi naA?i uA?enci.

Risba Doris Kemperle je bila nagrajena, zato so uA?enci cele A?ole 17. 3. 2016 odA?li na ogled smuA?arskih poletov v Planico.
27 julij Kamnik

Dostopnost