Zgodovina

Osnovna šola 27. julij stoji v središču mesta Kamnik, ki ga je Valvazor takole opisal: »Grad in gospostvo Kamen spada k Gorenjski. Do Ljubljane računajo šest, do Kranja dve in do mesta Radovljice eno miljo…«…

Kolikor je znano je zgradba od 1816 leta do 1910 prehajala iz rok v roke lastnikov po dedovanju in s kupoprodajnimi pogodbami. Zadnji lastnik Karol Stare jo je leta 1941 izročil Mestni hranilnici v Kamniku. Ker se je začela druga svetovna vojna, so se v zgradbo vselili Nemci in jo uporabljali za vojaške in policijske namene vse do konca vojne, ko je zgradba postala splošno ljudsko premoženje in jo je maja 1946 leta spet prevzela Mestna hranilnica v Kamniku.

Po letu 1950 so zgradbo uredili za namene dijaškega doma, v katerega so se vselili 22. novembra 1953.

Ravnateljica Dijaškega doma Kamnik je postala Marica Brejc, ki je to delo opravljala vse do 30. 10. 1964. Pod njenim vodstvom je bil leta 1958 dograjen tudi prizidek k stari stavbi, v katerem je bila jedilnica, kuhinja, dve učilnici, pet spalnic z dvema ležiščema in upravni prostori.

Od 1. 11. 1964 do 30. 9. 1977 je bila ravnateljica doma Maja Drčar, od leta 1977 do 31. 8. 1978 pa Maja Verbole.

Od 12. 2. 1979 pa do 30. 9. 1982 je bila ravnateljica Dijaškega doma Kamnik Majda Žlebnik, ki je po tem datumu postala v. d. ravnateljica šole v ustanavljanju.

Občinska skupščina Kamnik je na 4. seji vseh zborov, 30. 9. 1982 sprejela sklep o ustanovitvi Osnovne šole 27. julij v ustanavljanju, v zgradbi Dijaškega doma Kamnik, za otroke s posebnimi potrebami. Šola je dobila ime po nekdanjem občinskem prazniku, katerega je občina praznovala v spomin na dogodke iz druge svetovne vojne, ko se je 27. julija 1941 začel oborožen upor proti okupatorju in sta padla v Kamniku prva partizana, Dominik Mlakar in Anton Miklavčič.

Občinski Izvršni svet je zagotovil sredstva za preureditev Dijaškega doma v Osnovno šolo 27. julij v letu 1983, tako je bil 12. septembra 1983 prvi šolski dan, vodstvo pa je prevzela Majda Žlebnik.


V šolskem letu 1999 je ravnateljsko mesto prevzela temperamentna Milenka Brajar vse do letošnjega šolskega leta 2008, ko je odšla v pokoj. Njeno mesto je za v.d. ravnateljico v šolskem letu 2008/09 nadomestila simpatična Jasna Lampe.