Učenci

Kdo so naši učenci?

Tone Pavček jih lepo opisuje v svoji pesmi:

Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazen glas,
vse smrklje in frklje in froci,
vsi svetlih in črnih in kodravih las.

Vsi naši. Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni,
so taki kot kdo izmed nas.

Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer k sreči iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok.

Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

Vemo, da naši otroci najbrž nikoli ne bodo zdravniki, odvetniki, inženirji, ampak bodo pridni delavci, predvsem rokodelci – slaščičarji, peki, vrtnarji,… zato je ena od primarnih nalog, prav gotovo pripraviti jih na življenje in to je tudi naš cilj, ki ga uresničujemo preko programa izobraževanja za nižji izobrazbeni standard in preko posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Po končani 9-letni osnovnošolski obveznosti učenci programa za nižji izobrazbeni standard šolanje nadaljujejo v 2-letnih skrajšanih programih, ki jih lahko še nadgradijo, učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja pa lahko na naši šoli ostanejo do 21. leta starosti in se nato vključijo v Varstveno delavne centre.

Vesela sem, da je naša šola, šola prijaznih ljudi, ki že dobrih četrt stoletja z občutkom, spoštovanjem  in tudi z ljubeznijo vzgaja in izobražuje naše otroke in jih pripravlja na samostojno življenje, kar se kaže tudi v vedenju in dosežkih naših otrok.

Tekom šolanja pri nas, so naši učenci precej športno aktivni, saj se redno udeležujejo področnih in državnih tekmovanj za osnovne šole s prilagojenim programom in Iger specialne olimpiade. Na vseh teh športnih tekmovanjih dosegajo lepe rezultate, osvajajo naslove področnih, pa tudi državnih prvakov.

Niso pa samo športno aktivni, tekmujejo tudi v znanju iz računalništva, matematike, družbe… in povsod so enkratni in edinstveni.