Bralna značka

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija, kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim knjižnice.

Poleg priporočilnega seznama knjig za bralno značko učencem ponudimo novosti iz naše knjižnice. Naš namen je, da učenci berejo. Zato je pomembno, da preberejo zahtevano število knjig, se naučijo pesmice in vsebino predstavijo učiteljici slovenščine.

https://www.bralnaznacka.si/sl/

BRANJE JE ISKANJE

Projekt Branje je iskanje poteka že kar nekaj časa, predvsem pa je namenjen projekta sodelovanje med šolami in knjižnico, da bi branje postalo družinska aktivnosti in pomembna dejavnost. Sodelovanje se v preteklih letih ni izkazalo kot preveč uspešno, zato so v Splošni knjižnici Franceta Balantiča projekt v letošnjem šolskem letu prenovili in na novo zastavili. Branje je tako pomembna življenjska kompetenca, da jo je treba ves čas spodbujati zato bo tudi naša šola ta projekt podprla in spodbujala učence in starše, da se ga udeležijo.

Letošnjo zgodbo projekta Branje je iskanje sestavljajo skrivnostna, stara in prav posebna drevesa: kostanji na tržnici, hrast pri gostilni pod Skalo, rdečelistna bukev za stavbo občine Kamnik, smreka ob poti v vas Kostanj in Glavarjeva lipa v Komendi. Ob tem drevesih je moč najti tablico z logom projekta in QR kodo, ki radovedneže popelje do spletnega obrazca za prijavo, sodelovanje ali podatkov o drevesih in projektu.

Projekt je zamišljen kot spodbuda družinam, da se odpravijo v naravo in jo spoznavajo preko branja in iger. Na spletnih straneh je moč najti: zemljevid, podatke o drevesih, bralne predloge leposlovja in stroke za različne starosti, namigi za igre in aktivnosti ob drevesih ter pravljice o drevesi.  Vsi ti nasveti so dobrodošli za družine, ki iščejo ideje za izlete in aktivnosti v naravi. Na spletni strani je moč najti veliko vsebin in možnosti za zabavo, igre, učenje in navdih.

Več o projektu najdete na spletni strani splošne knjižnice: https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/8814/Branje-je-iskanje-2020

Mreža gozdnih šol

Učitelji na naši šoli že od nekdaj radi pospremimo učence v naravo. K sreči je šola na robu mesta in tudi gozd ni daleč. Učencem skušamo približati učno snov na različne načine, s številnimi metodami in z izkustvenim učenjem.

V šolskem letu 2020/2021 smo se odločili, da tudi uradno pristopimo k Mreži gozdnih šol in se pridružimo enako mislečim, ki se zavedajo pomembnosti narave in našega sobivanja z njo.

Z učenci 1. in 2. triade ter posebnega programa bomo poskusili vsaj enkrat mesečno izvesti del pouka v gozdu oz. v njegovi bližini.

http://www.gozdnivrtec.si/sl/

EKO ŠOLA

OŠ 27. julij je vključena v program EKOŠOLA od leta 2016 dalje. Sodelujemo v poučnih projektih, ki jih izvajamo v okviru več predmetov (naravoslovje, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo…), kot dopolnilno ali interesno dejavnost. V naše projekte vključujemo tudi širšo lokalno skupnost – starše, vrtce, šole, podjetja. Projekte javnosti predstavimo v obliki prireditev, z zbiralnimi akcijami ali s sodelovanji na sejmih, konferencah..

POMLADANSKA PRIREDITEV

Javnosti se želimo predstaviti kot »učeča se šola«, ki neguje kulturo javnih prireditev. Vsako leto se lokalni javnosti predstavimo z eno ali dvema prireditvama, ki jih izvedemo v zimskem in spomladanskem času. To je trenutek, ko starši radostno zajokajo ob nastopu svojega otroka ali pa se presenečeno navdušujejo nad idejami, ki jih premorejo naši učenci in učitelji.

V letošnjem šolskem letu načrtujemo izvesti spomladansko prireditev, ki bo mavrično obarvana. Ideje že zbiramo in pripravljamo scenarij. Upamo, da nam jo tudi tokrat ne zagode virus COVID – 19.

Vir: Foto arhiv Mojce Borštnar

RASTEM S KNJIGO

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. V tem šolskem letu projekt za OŠ poteka že petnajstič.

Projekt izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zamejskimi osnovnimi šolami, javnimi in zasebnimi srednjimi šolami in srednjimi šolami v zamejstvu.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« in »Rastem s knjigo SŠ« so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in dijakih in njihova obiskovanja splošnih knjižnic;
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega leposlovnega mladinskega leposlovja.

Priprave na projekt se pričnejo že spomladi, ko strokovna komisija na JAK na podlagi javnega razpisa, izbere mladinsko leposlovno delo slovenskih avtorjev, primerno za sedmošolce. Vsako leto je izbrano drugo delo.

Za sedmošolce je bila v šolskem letu 2020/2021 izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS avtorja MATETA DOLENCA. Gre za zbirko kratkih duhovitih pripovedi iz živalskega sveta z ilustracijami Ane Maraž.

Zaradi izrednih razmer bo uradni začetek projekta »RASTEM S KNJIGO OŠ 2020« v tem šolskem letu šele 1.1.2021.

ŠOLSKA VRTILNICA

Na šolskem dvorišču imamo zeliščni vrt v obliki polža. Ima posebno vrednost, saj je bil sezidan iz belih prodnikov in je delo naših učencev. Vsako leto nasadimo eno ali dve zelišči in tako bogatimo našo zeliščno vrtilnico. Letos v oktobru smo opravili že prvo delovno akcijo. Pograbili smo odpadlo listje, opleli vrt in dodali nekaj barvite dekoracije. Pred zimo bomo zelišča obrali, jih posušili in pripravili kot kulinarični dodatek v prehrani. Spomladi bomo pomladili vrt z novimi dišavnicami, ki bodo privabile žuželke – opraševalce iz narave.

 

 

 

 

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH

Na šoli že tretje leto sodelujemo v mednarodnem EKO projektu programa LEAF. Raziskovalna tema v letošnjem šolskem letu bo osredotočena na življenjsko pestrost talnih živali ter gozdnih rastlin na pobočju Starega gradu v Kamniku. Dosedanja vključenost v ta projekt je pozitivno vplivala na večjo motivacijo učencev pri pouku naravoslovja, saj so postali bolj pozorni na dogajanja v okolju kjer živijo. Nadvse razveseljiv podatek pa je bil, da so prepoznali okoli deset vrst dreves in še več travniških rastlin.

Letošnji cilj je spodbujati učence k gibanju v naravi. S sprehodi po gozdu želimo zmanjšati stres in depresivna občutja ter ublažiti težave z izbruhi jeze, ki so v tem psihološko nestabilnem obdobju pogosto prisotni.

Vir: Fotografije učencev OŠ 27. julij iz naravoslovnega dne (v času šolanja na domu) na temo GOZD (april 2020)

VOZNI RED KOMBIJEV

Časovnica voženj iz smeri Tuhinj

● Golice 15 ob 7.00 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Hruševka ob 7.10 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Loke ob 7.19 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Srednja vas 38 ob 7.22 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

● Znojile ob 7.27 (dvorišče ob stanovanjski hiši)

Časovnica voženj v Kamnik in Podgorje

● Parkirišče pri pošti Duplica ob 7.24

● Gasilni dom Duplica ob 7.25

● Rondo Podgorje ob 7.30

● Mercator ob 7.32

● Svetilnik ob 7.34

● Šutna ob 7.40

Prevozi

Kombiji vozijo po ustaljenem voznem redu. Za dodatne informacije poklicite prevoznika.
Smer:
Komenda 041 442 283 (Gercar)
Kamnik 041 649 979 (Pestotnik)
Tuhinj 041 649 979 (Pestotnik)

Dostopnost