DRA?AVNO PRVENSTVO V PLAVANJU, KRANJ 2015

Tudi letos je potekalo 11. drA?avno prvenstvo v plavanju in naA?i uA?enci so dosegli zelo dobreAi??rezultate, A?e posebno Doris Kemprle, ki je postala drA?avna prvakinja na 50m in sicer v prsni tehniki.

UdeleA?ilo se ga je 14 osnovnih A?ol, skupaj 107Ai??tekmovalcev. Plavalo se je posamiA?no in ekipno.

PosamiA?no so uA?enci plavali 50m prosto in 50m prsno, loA?eno po spolu, ekipno pa A?tafeto 6Ai??25mAi??prosto.

Tekmovanje smo zakljuA?ili z velikim aplavzem za vse nastopajoA?e in s krasnimi obA?utki ,ter A?eljo poAi??ponovnem druA?enju.

Veronikin tek 2015

V soboto, dne 10.10.2015 je v Kamniku potekal 7.Veronikin tek, katerega se je udeleA?ila tudi naA?a uA?enka Kim Vokal. UA?enka je prviA? sodelovala omenjenem tekmovanju in se dobro odrezala. Da pa smo res A?portna A?ola, obeleA?ujejo tudi dobri rezultati naA?ih bivA?ih uA?encev. Tako je Marino MekiA? Ai??na tekmovanju dosegel zelo dober rezultat.

A?estitke!