ŠOLA NA DALJAVO? MALA MALICA!

Od 4. septembra do 9. oktobra 2020 so na naši šoli potekali Tedni vseživljenjskega učenja. V okviru nacionalnega projekta smo na šoli pripravili delavnice akcije Digitalna preobrazba družbe. Izvedli smo pet delavnic preko katerih so se učenci usposabljali v uporabi različnih spletnih aplikacij. Učenci so sodelovali v delavnicah »Spretna uporaba aplikacije ZOOM«, »Spretna uporaba aplikacije ZOOM nadaljevalna delavnica«, »Bodi mojster v pošiljanju elektronske pošte«, »Kako napišem seminarsko in domačo nalogo na računalniku in telefonu?« in »Z učitelji in sošolci na TEAMS«. Spoznali so korake uporabe aplikacij ter kako biti čim bolj spreten v šolanju na daljavo. Ravno tako so se naučili kako v uporabi aplikacij usposobiti svoje starše in stare starše. Vodja projekta je za učence in za vas pripravila tudi slušno razlago uporabe aplikacije ZOOM, elektronske pošte in kako učitelju poslati domačo nalogo na daljavo.

Interaktivne razlage si lahko ogledate na spodnji povezavi:  https://druzboslovje27julij.weebly.com/delavnice.html

Za dostop do razlage kliknite na zavihek »Razlaga delavnice«.

V okviru šeste delavnice  »Izdelava publikacij za uspešno šolanje na daljavo« so udeleženci pripravili publikacijo za uporabo aplikacije ZOOM. Publikacijo si lahko tudi naložite.

PUBLIKACIJA – Kako se prijavimo na ZOOM?

 

Ure športa

Na naši šoli imamo majhno telovadnico, zato izkoriščamo igrišča in športne površine v okolici šole. Šestošolci smo stalni obiskovalci stadiona, danes pa smo prvič v tem šolskem letu preizkusili košarkarske veščine na igrišču v Mekinjah.

Ekobranje za ekoživljenje

V okviru EKOŠOLE bomo na izvedli EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE.

Cilji projekta so ozaveščati o pomembnosti ohranjanja narave, spodbujati pozitiven odnos do narave in razmišljati o vlogi posameznika v odnosu do narave.

Pri urah slovenščine in v času podaljšanega bivanja bomo z učenci od 6. do 9. razreda le te skušali doseči z branjem knjig, ki so povezane z eko tematiko (na strani Ekošole je priporočen seznam), sledili aktualnim člankom v zvezi s problematiko in se o prebranih vsebinah pogovarjali.

https://ekosola.si/ekobranje-za-ekozivljenje-20-21/

 

Bralna značka

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija, kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim knjižnice.

Poleg priporočilnega seznama knjig za bralno značko učencem ponudimo novosti iz naše knjižnice. Naš namen je, da učenci berejo. Zato je pomembno, da preberejo zahtevano število knjig, se naučijo pesmice in vsebino predstavijo učiteljici slovenščine.

https://www.bralnaznacka.si/sl/

BRANJE JE ISKANJE

Projekt Branje je iskanje poteka že kar nekaj časa, predvsem pa je namenjen projekta sodelovanje med šolami in knjižnico, da bi branje postalo družinska aktivnosti in pomembna dejavnost. Sodelovanje se v preteklih letih ni izkazalo kot preveč uspešno, zato so v Splošni knjižnici Franceta Balantiča projekt v letošnjem šolskem letu prenovili in na novo zastavili. Branje je tako pomembna življenjska kompetenca, da jo je treba ves čas spodbujati zato bo tudi naša šola ta projekt podprla in spodbujala učence in starše, da se ga udeležijo.

Letošnjo zgodbo projekta Branje je iskanje sestavljajo skrivnostna, stara in prav posebna drevesa: kostanji na tržnici, hrast pri gostilni pod Skalo, rdečelistna bukev za stavbo občine Kamnik, smreka ob poti v vas Kostanj in Glavarjeva lipa v Komendi. Ob tem drevesih je moč najti tablico z logom projekta in QR kodo, ki radovedneže popelje do spletnega obrazca za prijavo, sodelovanje ali podatkov o drevesih in projektu.

Projekt je zamišljen kot spodbuda družinam, da se odpravijo v naravo in jo spoznavajo preko branja in iger. Na spletnih straneh je moč najti: zemljevid, podatke o drevesih, bralne predloge leposlovja in stroke za različne starosti, namigi za igre in aktivnosti ob drevesih ter pravljice o drevesi.  Vsi ti nasveti so dobrodošli za družine, ki iščejo ideje za izlete in aktivnosti v naravi. Na spletni strani je moč najti veliko vsebin in možnosti za zabavo, igre, učenje in navdih.

Več o projektu najdete na spletni strani splošne knjižnice: https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/8814/Branje-je-iskanje-2020

Dostopnost